سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان لرستان از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد، که مشمول نباشند و حداقل 6 ماه تا اعزام به خدمت آنها فرصت باقی باشد، در قالب کسر خدمت سربازی حمایت می کند. (تذکر: اولویت اعضای شورای بسیج)

 

  اولویت های کسر خدمت را می توانید در این لینک و یا در سایت (www.basijelmi.ir) ببینید.