مراکز رشد بسیج از شرکت های بسیجیان که دارای ایده و اختراع با قابلیت تجاری سازی باشند، جهت تولید و ارائه محصول به بازار در قالب مرکز رشد قدر (فنی و مهندسی) و مرکز رشد فجر (کشاورزی و گیاهان دارویی) پس از داوری، حمایت مالی و ابزاری می کند.

 

1- در اختیار گذاشتن دفتر شرکت در خیابان علوی شهرستان خرم آباد و بروجرد مرکز رشد شهید چوبکار

2- در اختیار گذاشتن آزمایشگاه و کارگاه های بسیج

3- کمک به انجام آزمایشهای کیفی در مراکز دانشگاهی

4- برگزاری فن بازار و نمایشگاه و فروشگاه محصولات دانش بنیان

و ...

 

چگونه در مراکز رشد بسیج مستقر شویم؟

 

مرحله 1 ابتدا در بخش ثبت نام سایت عضو سایت شده و تمام فیلد های اطلاعات شخصی خود را به صورت صحیح، کامل و دقیق وارد نمایید.

مرحله 2 فرم فرم شماره 2 خلاصه طرح کسب و کاررا از بخش فرم های سایت دریافت نموده و تمام بخش های آن را با دقت و طبق اطلاعات و آمار دقیق پر نموده و پس از پر کردن سوالات و نیازمندی های طرح شما در قالب همان فرم از طریق مدیریت کاربری که پس از ورود به سایت دارید فرم طرح پرشده خود را از بخش ارسال طرح پیوست نموده و ارسال نمایید.