مرکز حمایت از اختراعات و و ابتکارات سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان از مخترعین و مبتکرین بسیجی عضو اقشار دانشورز بسیج، که دارای طرح های صنعتی و علوم انسانی اسلامی باشند پس از داوری و پذیرش حمایت می نماید.

1- استفاده رایگان از آزمایشگاه ها و کارگاه های بسیج علمی

2-کمک های مالی جهت ساخت نمونه اولیه و صنعتی

3-ارائه تاییدیه علمی جهت ثبت اختراع

4-مشاوره و راهنمایی توسط اساتید بسیجی جهت تکمیل طرح

و ...

 

چگونه طرح خود را ارسال کنیم؟

پاسخ: بایستی طبق مراحل ذیل عمل نمایید:

مرحله 1 در بخش ثبت نام سایت عضو سایت شده و تمام فیلد های اطلاعات شخصی خود را به صورت صحیح، کامل و دقیق وارد نمایید.

مرحله 2 بایستی فرم اطلاعات طرح را از سایت دریافت کرده (تذکر: طرح های فنی و مهندسی، کشاورزی و گیاهان دارویی، پزشکی و سلامت، علوم پایه و ... از طریق فرم طرح های صنعتی را پر نموده - همچنین کلیه طرح های علوم انسانی اسلامی فرم طرح های علوم انسانی را پر نموده) و پس از پر کردن سوالات و نیازمندی های طرح شما در قالب همان فرم از طریق مدیریت کاربری که پس از ورود به سایت دارید فرم طرح پرشده خود را از بخش ارسال طرح پیوست نموده و ارسال نمایید.