سال 1395 

افزايش سقف حمايت از طرح های دارای نوآورانه در استان و کشور

 

 به پاس زحمات علمی شما بسیجیان عزیز سقف حمایت های بلاعوض استان از يك میلیون تومان به سه http://www.viagrabelgiquefr.com/ میلیون تومان افزایش یافته است.

شایسته است از این فرصت استفاده لازم را بعمل اورید.

حمایت بلاعوض از طرح های تا سقف 50 میلیون ریال در مرکز حمایت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان

حمایت بلاعوض از طرح های بیش از 50 میلیون ریال در مرکز حمایت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور

 

www.hemayat.zmpr.ir

سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری لرستان