بسمه تعالی

به اطلاع می رساند مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس به آدرس اینترنتی ذیل راه اندازی گردیده است.

www.zmpr.ir

این مرکز دارای بخش های مختلفی از جمله:

* مجله خبری گیاهان دارویی با عنوان دانش سبز زاگرس

* کتابخانه دیجیتال

* تالار گفتمان زنده اساتید و محققین

* جامعه مجازی گیاهان دارویی دانش سبز

* و ...

می باشد.