آدرس : لرستان  - خرم آباد - خیابان علوی نرسیده به میدان امام حسین (ع) ساختمان سابق دانشگاه امام حسین (ع)  سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان  تلفکس: 33417496 - 066 ...
مرکز حمایت از اختراعات و ابتکارات سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان از مخترعین و مبتکرین بسیجی عضو اقشار دانشور بسیج، که دارای طرح های صنعتی و فناورانه می باشند پس از داوری و پذیرش حمایت ...
مراکز رشد بسیج از شرکت های بسیجیان که دارای ایده و اختراع با قابلیت تجاری سازی باشند، جهت تولید و ارائه محصول به بازار در قالب مرکز رشد قدر (فنی و مهندسی) و مرکز رشد فجر (کشاورزی و گیاهان دارویی) پس ...
  سازمان بسیج علمی با تشکیل کارگروه های تخصصی (براساس مسائل استان) از نخبگان و صاحبنظران، خبرگان، فرهیختگان و دانش آموختگان که دارای راهکار عملیاتی حل مسائل و مشکلات استان و یا شهرستان می باشند و ...
  سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان لرستان از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد، که مشمول نباشند و حداقل 6 ماه تا اعزام به خدمت آنها فرصت باقی باشد، در قالب کسر خدمت ...